Persoonsgegevens die worden verwerkt

Strongcore verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gezondheidsgegevens
 • eventueel voor behandeling relevante medicijngebruik
 • waarnemingen en conclusie functietesten
 • verloop behandeltraject

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Strongcore verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Strongcore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld een afspraak bevestigen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten. Bijvoorbeeld een afspraak verzetten.
 • Het afhandelen van betalingen per factuur wanneer dit overeen gekomen is.
 • Het afstemmen van een behandelplan of behandeling op uw hulpvraag/klachten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Strongcore zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: 3 maanden nadat het behandeltraject is afgerond. U bent dus langer dan 3 maanden niet in de praktijk geweest.

Delen met anderen

Strongcore deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken op uw eigen verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Strongcore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Strongcore gebruikt functionele, analytische en socialmedia cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor meer informatie ga naar cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@strongcore.nl. Strongcore zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Strongcore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@strongcore.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Strongcore, kunt u mij als volgt bereiken:

Molenwal 14
4361 CE Westkapelle

telefoon: 0118 57 0998
e-mail: post@strongcore.nl

K.v.k.: 22053001